Klik hier voor praktische voorbeelden
Oorzaak
Tip! Kijk ook bij
Oorzaken van vallen

Met het ouder worden stijgt de kans op vallen. Ongeveer 30% van de mensen van 65 jaar en ouder valt jaarlijks minimaal een keer. In het verzorgings- en verpleeghuis komt vallen nog veel vaker voor. Vallen kan nare gevolgen hebben. Het is dus erg belangrijk om valongevallen zo veel mogelijk te vermijden. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijke oorzaken voor valongevallen. Als u klikt op de oorzaken vindt u een beschrijving van de oorzaak en zo mogelijk ook de oplossing.


Valongevallen

Ongeveer 10% van de valongevallen leidt tot verwondingen en ongeveer 3% van de valongevallen resulteert in een heupfractuur. Ook kunnen mensen als gevolg van angst voor vallen steeds minder actief worden en zelfs in een sociaal isolement komen. Het is dus erg belangrijk om valongevallen zo veel mogelijk te vermijden. Hoewel niet alle valongevallen bij iedereen voorkómen kunnen worden, is het toch mogelijk om maatregelen te treffen die het risico van vallen sterk verkleinen. Denkt u dus niet bij voorbaat al dat er toch niets aan te doen is!

Waardoor valt u?

Vallen is geen ziekte maar een gebeurtenis als gevolg van allerlei verschillende oorzaken. Deze oorzaken kunnen bij de persoon zelf liggen of bij gevaren in de omgeving. Veel van de oorzaken liggen bij de persoon zelf, bijvoorbeeld duizeligheid, of verminderde spierkracht. Ook gevaren in de omgeving kunnen meespelen, zoals slechte verlichting. Met het ouder worden neemt gemiddeld het aantal gezondheidsproblemen toe, bij de een wat sterker dan bij de ander. Verschillende klachten samen kunnen er voor zorgen dat u minder vast op uw benen staat: bijvoorbeeld slechter gaan zien, minder sterke beenspieren, draaierigheid in het hoofd, et cetera. Hoe meer van deze problemen spelen hoe groter het risico wordt om te vallen.

Een verminderde gezondheid

  • Duizeligheid en evenwicht problemen kunnen valpartijen veroorzaken.
  • Verminderde spierkracht en uithoudingsvermogen vormen een risicofactor om te vallen. Gelukkig kunt u hieraan zelf iets doen!
  • Door het gebruik van sommige medicijnen valt u eerder.
  • Bij het ouder worden gaan het zien en horen achteruit.
  • Ook gewrichtsslijtage door bijvoorbeeld reuma, kan bijdragen aan een val.
  • Angst om te vallen leidt tot aangepast gedrag, waardoor juist de kans om te vallen groter wordt. Het is daarom belangrijk om iets aan de angst te doen. Ook is het belangrijk om te weten hoe u kunt opstaan na een val.
  • Als u last heeft van incontinentie moet u zich vaak haasten naar het toilet. Dit kan leiden tot een val.
  • Achteruitgang van het geheugen is lastig en kan samengaan met een verhoogde kans om te vallen.
  • Door botontkalking heeft u een grote kans om een bot te breken bij een val. Heeft u de afgelopen jaren iets gebroken bij een val dan is het van belang hier aandacht aan te besteden.

Omgeving

In en om het huis zijn risico’s van vallen. Voorbeelden hiervan zijn drempels, slechte verlichting en te hoge of lage kasten.

Een risicovolle omgeving speelt met name een rol bij vallen in combinatie met een verminderde gezondheid. Als u bijvoorbeeld slecht ziet, vormen drempels eerder een probleem.


Verantwoording Ga naar bovenKlik hier om deze pagina te printen